Müdürler Leyli Mektepte


MÜDÜRLER LEYLİ MEKTEPTE
Çeşitli devlet teşekküllerinde, resmi ve hususi bankalarda umum müdürlük, müdürlük, şeflik yapan otuza yakın amir Yeniköy turistik otelinde bir "yatılı öğrenci" gibi ders görüyorlar. Çoğu evli olan öğrenciler İstanbul üniversitesi işletme iktisat enstitüsünün tertip ettiği bu kursun 3 aylık süresi içinde topluca veya tek olarak sinemaya, eğlence yerlerine, hatta evlerine bile gidemiyorlar.
Yandaki fotoğrafta Şakir Ayanoğlu öğrencilerine ders verirken, aşağıda ise öğrenciler tatil saatinde maç dinlerken görülüyor...1960