New York & İstanbul Türk Kadınlar Birliği.


New york Türk kadınlar birliği ve New York Türk yardımlaşma cemiyetinden Türkiye'deki yoksullara yardım derneğine bağış yolu ile yüz bin liralık çeşitli yiyecek maddesi ve giyecek eşyası gönderilmiş yardıma muhtaçlara dağıtılmıştır...1960
1930'lu yıllara ait bu fotoğrafta; İstanbul Türk kadınlar birliği azaları bir çelenk koyma töreni öncesinde toplu halde görülmekte.