Refik Erduran "Şey Yarışları !"


Refik Erduran'ın 1971 Akbaba dergisi Yelpaze köşesinde kaleme almış olduğu "Şey yarışları" yazısı...