Sonya Cordeau


Sonja Cordeau, Londra televizyonunda disk cokeylik yapar. Ama meziyetleri bundan ibaret değildir. Sonja'nın kendisi kadar güzel bir de sesi vardır...1962