Taksim Belediye Gazinosu ve Van Kurtuluş Gecesi.


Taksim belediye gazinosunda tertiplenen Van kurtuluş gecesi münasebetiyle bir Van kedisi açık arttırmaya çıkarılmış 2300 liraya bay H.Karahanbey'de kalmıştır...1962
Taksim belediye gazinosuna ait bir fotoğraf.Taksim belediye gazinosunda seyirciler, 1950'li yıllar.