Tokalon Fascination Pudra


Güzelliğiniz için inandırıcı tecrübe.
Tokalon pudrası sayesinde 10 da 8 defa daha güzel görüneceğinizi müşahede edeceksiniz...
Krem köpüğü güzellik müstahzarları için hakikaten pek kıymetli bir keşiftir. Pudranın terkibinde ithale muvaffakiyet hasıl olunca tesiri şayanı hayrettir.
Sabahları yalnız bir defa pudralanmakla rüzgara maruz kalsanız veya fazla sıcaklık his etseniz dahi bütün gün ve gece mükemmelen pudralanmış olarak kalacaksınız.
Bir pudra sayesinde artık ne parlayan burun nede parıldayan bir yüzünüz olmayacaktır. Çünkü pudra yüzünüze yerleşmiştir. Fakat dikkat ediniz. Yalnız Tokalon fascination pudrasında şayanı hayret bir müstahzar olan krem köpüğü mevcuttur. Hemen bu akşamdan itibaren tecrübe ediniz.
Bütün erkeklerin takdir ve vaad dolu nazarlarının size müteveccih olduğunu göreceksiniz...1960