Türk Balıkadamlar Kulübü sünger avcılığı teknesi Bodrum'da


Hayat Sünger Avında
Balıkadamlar ekibi ve sünger teknesi
Türk balıkadamlar kulübü araştırmalarında sığ ve dalgıç motoru Mandalinci'den de faydalanmış, çalışmalarında kendilerine tanınmış Amerikalı foto muhabiri Throckmorton'da katılmıştır. Solda Mandalinci, onun yanında Throckmorton, en sağda da balıkadamlar ekibinin reisi, kulübün deniz dibi grubu başkanı, Sezen görülüyor. 

Denizin dibinde bir uçak enkazı : Balıkadamlar araştırmaları esnasında 2. dünya savaşında Bodrum civarında denize mecburi iniş yapan bir İngiliz uçağının enkazına rastladılar. Fotoğraf 50 metre derinlikteki uçağın pilot mahallini gösteriyor. 


* Denizden çıkan sünger siyah renkte etli bir tek hücreli hayvanlar kolonisidir. Bu madde sünger teknesinin güvertesinde çiğnenmek suretiyle süngerciler tarafından "süt" tabir edilen etinden ayrılır. Ondan sonra ipe dizilerek bir gece denizde bırakılır. Bu suretle üstündeki siyah deri de kendi kendine çıkar. Ortada kalan, hayvanların iskeleti olan kullandığımız süngerdir.
* Et balık kurumu Türkiye'de sünger avcılığını geliştirmek amacıyla 1954'te İstanbul'da Caddebostan'da kurulmuş olan Türk balıkadamlar kulübünden bir ekibi denemelerde bulunmak üzere Bodrum'a göndermiştir. Aşağıdaki röportaj dalgıçlara nazaran daha süratli, daha emniyetle ve daha çok sünger avlayabildiklerini iddia eden balıkadamların Bodrum önlerindeki çalışmalarını su altı fotoğraflarıyla tespit etmektedir. 

İki devir yan yana : Su ciğeri, maskesi ve paletleriyle en dar kovuklara dahi girebilen ve kendini yormadan hareket etme imkanına sahip balıkadam ile, masraflı ve ağır elbisesi içinde dalgıç yan yana ve el ele.

En iptidai usul : Memleketimizde sünger avı dalgıçlardan başka "çıplak" denilen, nefes tutularak teçhizatsız dalan dalgıçlarla d yapılır. Yukarıdaki fotoğraflar soldan sağa olmak üzere bu usulün muhtelif safhalarını tespit etmektedir. Evvela denizin dibi ayna tabir edilen altı cam kaplı bir kova ile gözetlenir. Sünger görüldüğü zaman uzun bir zıpkın süngerin yanına indirilerek dibe saplanır. Çıplak dalgıç zıpkının sopasını takip ederek dibe dalar ve süngeri kopartarak sandala döner. Bu şekilde ancak 15-18 metre derinlikte çalışabilen "çıplak aynacı kayığı" bir mevsimde 300-500 kilo gibi mahdut miktarda sünger toplar.