Yedek Subay Öğretmenin Gazete Çıkardığı KöyYedek subay öğretmen küçük köyde bir gazete de çıkardı. Adı "Karaköy postası" idi. Başmakalesi, dahili ve harici haberleri de vardı. Boğmaca salgınını bildiriyor kasaba doktorunun bu konudaki demecini ve tavsiyelerini yazıyordu. Başlıklar elle, yazı makinesi ile yazılır, fotoğraflar yapıştırılırdı. Resim  on günde bir düzenli çıkan gazeteyi göstermektedir. Karaköy postası okul koridoruna, köy harman yerine, okul kapısına devamlı olarak asılmaktadır. Yukarıdaki fotoğrafta yedek subay öğretmen ailesinin dört ferdini yanlarında pek vefakar köpekleri olduğu halde yiyecek ihtiyaçlarını temin için kasabaya giderken görüyorsunuz. Üst fotoda Şiran Karaköy'den bir manzara görülmekte. Karaköy'ün 250 nüfusu vardır...1968