1960 Görgü Ansiklopedisi.


GÖRGÜ ANSİKLOPEDİSİ
EVLENME : Evlenme hayatımızın sayılı hadiseleri arasındadır. Nişanlılık devresinde erkeğin müstakbel eşini sık sık ziyaret etmesi, ziyaretlerinde ufak hediyelerden ziyade çiçeği tercih etmesi daha muvafık olur. Hediye daha ziyade bir vesile ile verilmelidir. Kadın kocasının bütün akraba ve dostlarına ayrı ayrı alaka göstermelidir. Evlendikten sonra sık sık kayın peder ve kayın validelere gitmeli, iki tarafın aileleri ile birlikte yemek yenilmelidir.
Eşlerin birbirlerine olduğu kadar ailelerine de ilgi göstermesi hem görgü kaidelerine uygun bir şeydir, hem de tarafların birbirlerine daha sıkı bağlanmasına vesile olur.
EV SAHİBESİ : Evinizde hazırladığınız kalabalık bir ziyafette ev sahibesi olarak yorgunluğunuzu kesinlikle belli etmeyin. Aslında bir haftalık bir didinmenin mahsulü olan bu gecenin sizi yıprattığını kimse anlamasın. Davetlileriniz veda ederken her birine ayrı ayrı size şeref vermiş olduklarını, kendilerini tekrar beklediğinizi söyleyin. Şayet bu gece gecenin sizi öldüresiye yorduğunu sezerlerse bir daha evinize ayak basmazlar...

FAKİRLİK : Fakir kimselere karşı merhamet duyulur. Fakat bu hissi asla onlara belli etmemek lazımdır. Unutmayın ki, fakirlik herkesin başına gelebilir. Hiçte utanılacak veya ayıplanacak bir şey değildir. Gariptir ki, ekseriya fakirlikle birlikte gururda artar. Fakir insanlar en küçük bir şeyden kırılabilir. O halde onlara yardım etmek istiyorsanız her şeyden evvel acıma hissinizi asla belli etmeyin. Fakirlere karşı başkalarına gösterdiğinizden ne fazla, ne de eksik alaka gösterin.
FIRTINA : Gök gürlerken, şimşek çakarken sükunetiniz, tavır ve hareketlerinizle çocuklarınızın korku hislerini yok etmeye çalışın. Sonra, bazı yaşını başını almış insanlarda bu gibi fırtınalardan korkarlar. Bunlarla sakın alay etmeyin. Çünkü havadaki elekrikiyet bazı bünyeler üzerinde menfi tesirler yapabilir ve bu gibi insanların istemeyerek ürkmelerine sebep olur. Hem başkalarının aczi ile alay etmek gerçekten görgüsüzlüktür.
FİYAT : Yeni edindiğiniz bir vazo, bir çay takımı, bir perde veya bir koltuğu dostlarınıza gösterirken sakın fiyatını söylemeyin. Ne kadar pahalı olurlarsa olsun fiyatları açıklandı mı gerçek değerleri bir anda yok olur gider.
FİKİR : Fikir mücadelesi olgun bir insanın en tabii hakkıdır. Ama bu olur olmaz konular için ukalaca bir eda ile sarf edilmemeli, hele yüzde yüz emin değilseniz asla. Her ne kadar Madam de Stael; "Erkekler fikirlerini savunmalı, kadınlar ise kendilerine saklamalı" demişse de biz her iki cins için aynı şeyi tavsiye ederiz. Bir şeyden tam manasıyla emin olmadan fikir ileri sürmeyin...1960