Ankara kız teknik öğretmen okulu ev idaresi bölümü Örnek ev ve aile yönetimi


Ankara kız teknik öğretmen okulu ev idaresi bölümü ilgi çekici olduğu kadar büyük faydalar temin edecek ve bilhassa müstakbel ev kadınları için fevkalade önemli olacak bir projeye girişmiştir. 4 senelik bir eğitim alan ev idaresi bölümü bütün teferruatı ile modern fakat tamamen lüksten uzak örnek bir evi laboratuvar olarak kullanmakta ve bir ev bütçesinin idaresi mevzusunda üçüncü sınıf öğrencilerini altışar kişilik gruplar halinde birer aylık süreler için burada görevlendirmektedir.
Bu laboratuvar ev 1 yatak odası, oturma odası, mutfak, banyo, çamaşırlık ve kilerden müteşekkil olarak zevkle ve Amerikan iktisadi yardım heyeti tarafından temin edilen mutfak hariç, vasat bir Türk evinde bulunan eşyalarla döşenmiştir.
Altışar kişilik gruplar halinde birer ay müddetle bu evde yaşayan öğrenciler bu müddet için aldıkları 600 lira ile muayyen bir bütçe hazırlayarak bunu tatbik etmektedirler. Bütçenin mühim bir kısmı mutfak masraflarına geri kalanları da evin ufak tefek ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. Çalışma programlarında grupları ikiye ayrılmıştır. 6 kişiden üçü mutfak işleri ile meşgulken diğer üçü ev işlerine bakmaktadır. Ev temizlemesinden çamaşır ve ütüye, yemek pişirmekten bulaşık yıkamaya kadar çeşitli ev işleri günlük meşgaleleri arasındadır. Çarşı ve pazardan alışverişte onlara aittir. Bundan başka her ev kadını gibi evlerinde ufak tefek tamirat ile meşgul olmakta, mesela eskimiş bir koltuğa kılıf dikmektedirler. Akşamları ise günlük çalışmaları tamamlanmış, müteaddit meşgaleleri için bir araya toplanmaktadırlar.
Amerika birleşik devletleri iktisadi yardım heyeti ile UNESCO tarafından birçok malzemesi hediye edilen bu örnek ve laboratuvar ev, Amerikanın iktisadi yardım heyeti tarafından sağlanan bir fon ile bir senelik bir deneme devresine girmiştir. Bu fon sadece yiyecek bütçesi ile evin pek cüz'i olarak diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yetmektedir. Mamafih, daha programın ilk günlerinden itibaren mükemmel bir bütçe hazırlamaya muvaffak olan bu 6 kişilik genç aile bu para ile kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi misafir kabul etmekte ve hatta evlerine çiçek ve kitap dahi alabilmektedirler. Şimdiye kadar kendilerine ait bu miktarda ve böyle bir sorumlulukla, bir paraya sahip olmamış genç öğrenciler neyi satın almayı, nasıl ve ne zaman satın almayı ve muayyen bir bütçe dahilinde ev kadını olarak nasıl geçinebileceklerini öğreniyorlar...1962