Daktilo bilmiyor musunuz ?


- Daktilo bilmiyor musunuz ? Ne beis var, ben mektuplarımı kendim yazarım.

(1967)