Fiskos


Bir dedikodu dinleme aygıtı olarak apartman su gider borusu...
(1970 Hoviv)