Norma Shearer.


Hollywood kurulduğu zaman basit bir kasaba dahi değil adeta kabaca bir köydü. Zamanla büyüyerek gelişti. Bunun sonucunda burada bir Hollywood sosyetesi ve muhtelif sınıflar kuruldu. Mayer'ler, Barrymore'lar, Gary Cooper'lar ve daha birçokları bu sosyetenin yüksek tabakasını meydana getirdiler. İşte bu tabakanın en asil kadınlarından biri olarak kabul edilen zamanının büyük yıldızı Norma Shearer 1925'de ve 1945'de görülüyor. Bugün Hollywood'da hala onun sözü geçmektedir.  Altta Norma Shearer'in sinema yıllarının ilk dönemine ait bir fotoğrafı görülmektedir.