Tekin Arıburun & Elen Conis


İki Komşu : Senato başkanı Tekin Arıburun ile Yunanistan sefiresi Elen Conis'in birlikte dans etmeleri iki komşu ülke arasında buzların eridiğine işaretti...1973