Ben gözlerimi kaparım ama bir şartla :


- Ben gözlerimi kaparım ama bir şartla : Sen de şu çekin altını gözü kapalı imzalarsan...