Yasa gereği bu asansör ile yük, eşya, eşek taşımak yasaktır !Yasa gereği bu asansör ile yük, eşya, eşek taşımak yasaktır !