Hindistan Ankara Büyükelçiliği Partisi


Yeni elçi şerefine : Hindistan'ın Ankara büyükelçisinin yurdumuza gelişi sebebiyle basın ataşesi Somnath Dhar evinde bir parti verdi. Üstte (soldan) büyükelçi ve bayan Rajpai, Prof. Bedrettin Tuncel ve bayan Verma görülüyor...1970