Senin dünyaya bakan penceren kirli ise benim çiçeklerim sana çamur görünür.


Senin dünyaya bakan penceren kirli ise benim çiçeklerim sana çamur görünür...