Bazen en büyük isyan sessizliktir...


Bazen en büyük isyan sessizliktir...