Küstahlık, zayıf insanın güçlü olma taklididir...


Küstahlık, zayıf insanın güçlü olma taklididir...
Eric Hoffer