Yaşam size verilmiş boş bir film.


Yaşam size verilmiş boş bir film.
Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın.
ARA GÜLER