Atıf Efendi Kütüphanesi, Süleymaniye - İstanbul.


Atıf efendi kütüphanesi restorasyon esnasında, aslen defterdar olan Atıf efendi bu kütüphaneyi 1740'lı yıllarda yaptırtmıştır. 24 Şubat 2013 Süleymaniye, İstanbul.