Bora Ayanoğlu


Babası aktör, kendisi folkçu : Modern halk ozanlarından Bora Ayanoğlu ünlü tiyatro aktörü 
Sami Ayanoğlu'nun oğlu. 15 yaşında başlayan müzik hayatı iki yıl önce folk müziğine kaymış. Şimdi tıpkı bir aşık gibi deyişler söylüyor, sonra da bunları çok sesli olarak besteliyor. Folk'ta amacı batıdan doğuya müzikle bir şeyler verebilmek. Sözlerini Karacaoğlan'dan aldığı tek plağa "Dönmem sana"dan sonra ikinci plağı yapacak ve bundan böyle halk ozanlarından alınan deyişler yerine kendi sözlerini besteleyecek...1970