Burmalı Mescit Cami, Fatih - İstanbul.


Burmalı Mescit Camisinin 1970'lere ait bir görünümü.Şehzade camisinin kuzeyinde avlu kapısının önündedir bugün çocuk parkı ve gezi parkının karşısında yer almaktadır.
Vakfiye tarihi 1497 olan mescidin banisi Mısır kadılarından Mevlana Emin Nureddin Osman mescidin yanında bulunan hazirede gömülüdür ve kabir taşında 1533 senesinde öldüğü yazılıdır.
Mescide ismini veren tuğla örme spiralli burmalı minaresi tasarımı ile İstanbul'da tek örnektir. Cami son cemaat yerindeki sütunların Bizans başlıklarıyla ve kapısının ortada değil, sağ köşede olması sebebiyle oldukça ilginç ve atipiktir. Caminin hemen karşısında İstanbul belediyesinin modern binası, onun arkasında Ankaravi Mehmet efendinin tuğla yapılı medresesi yer almaktadır.