Christiaan Barnard & Barbara


Körpe eşi ile : Dr. Barnard uğruna eski yuvasını yıkıp evlendiği Barbara ile...1970