Gülfem Hatun'un mezarı - Öldürüldüğü yer ve camisi, Üsküdar - İstanbul.

Gülfem sokak üzerinde yer alan bir camidir. Kanuni sultan Süleyman'ın cariyelerinden ve daha sonra da kadınlarından olan Gülfem hatun 16. yüzyılın ikinci yarısında yaptırtmıştır. 1868 senesinde halk tarafından bir tadilden geçmiştir. Yol üzerinde bulunan türbeleri yol inşalarına kurban gitmiştir...1963