İyiye yormak iyilik getirir.


İyiye yormak iyilik getirir.
Epiktetos der ki : "Sen istedikten sonra karga da sana uğur getirir..."