Molla Hüsrev Cami, Vefa - İstanbul.
Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi, Molla Hüsrev Cami - Vefa, İstanbul