Kemalyeri, Çanakkale.


Mustafa Kemal Atatürk 8-9 Ağustos 1915 gecesini burada geçirmiştir.
KEMALYERİ
19. Tümen kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal'in Arıburnu'ndaki karargahı. Bu kumanda mevki Atatürk'ün dehasına mihenk taşı oldu ve Çanakkale Savaşları tarihinde : "Kemalyeri" adını aldı...