Orgeneral Fahrettin Altay "İlk TBMM Üyeleri"


Orgeneral Fahrettin Altay
Asker olduğu için milletvekili seçilmek istemişti.
İlk devre milletvekillerinden orgeneral Fahrettin Altay, ilk büyük millet meclisine seçilişini ve bu arada cereyan eden olayları şöyle anlatıyor :
- 1919 yılında, İstanbul'da toplanan meclis İngilizler tarafından basılmış ve bazı üyeleri Malta'ya sürgün edilmişti. Atatürk, meclisi Ankara'da toplamaya karar verdi. Ben; o sıralarda 12. kolordu komutanıydım. Adana cephesini idare ediyordum. 1920 yılının nisan ayı başlarında bir telgraf aldım. Aynen şöyle deniliyordu : "Sizi aza intihap ediyoruz. Adaylığınızı Konya'dan koyun !" Telgrafın altında Mustafa Kemal imzası vardı.
Devrin ünlü komutanlarından olan Fahrettin Altay, bu telgraf üzerinde uzun süre düşünmüş ve şöyle bir cevap göndermiş Ankara'ya :
"Komutanlar siyasetle uğraşmaz. Bizi bu vazifeden affedin..."
Ama iki gün sonra, "sizi Mersin'den aday koyduk. Tebrik ederiz." şeklinde bir telgraf daha alınca, dönüş yolu kalmamış Fahrettin Altay paşanın.
- Evet ! İlk büyük millet meclisi azalığına seçilmem bu şekilde oldu, diyor. İlk tarihi toplantıya katılamadım. Çünkü orduda vazife görüyordum. Sonraki toplantılara fırsat buldukça katılabildim. Benim için ilk büyük millet meclisi hükümeti kararı ile yükseltilmiştim. Hükümet diyorum, çünkü bütün yetki ve idare meclisteydi. Hepsinden önemlisi İstanbul hükümetinin dışında, milleti temsil eden bir meclis kurulmuştu. Başta bir başvekil, bir devlet başkanı olmadığı için karar meclisçe alınıyor, imza büyük millet meclisi hükümeti ile atılıyordu... 1970