Refik Koraltan "İlk TBMM Üyeleri" 1970.


Mustafa Kemal paşa ve Konya mebusu Refik Koraltan Millet meclisinin ilk çalışma yıllarında beraberce yaptıkları bir gezi sırasında dinleniyorlar.  


İlk Büyük Millet Meclisinin Riyaset Divanı katibi olan Refik Koraltan göğsünde İstiklal madalyası ile.
Hatıraları
Refik Koraltan : İlk sözü alan oldu...
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Riyaset Divanı katibi olan eski meclis başkanlarından Refik Koraltan ise Konya milletvekili olarak mecliste bulunmuştu. Bugün 81 yaşında olan Refik Koraltan ayrıca tarihi ilk toplantıda ilk münakaşayı açan milletvekilidir. Bu olayı şöyle anlattı :
- Hacıbayram'da kılınan Cuma namazından sonra tekbirlerle meclis binasına gitmiş ve alelacele dizilen okul sıralarında yerimizi almıştık. Az sonra "Reis" Sinop mebusu Şerif bey kürsüye çıkıp "Meclis açılmıştır. Riyaset Divanı seçimi yapılacaktır" teklifinde bulundu. O günün karakteristik olayları içinde ilk sözü alarak "Seçim için çoğunluk yoktur. burada 60-70 kişiyiz. İstanbul ve Anadolu'dan gelenler katılsınlar, mevcudun ekseriyeti temin edildiği taktirde seçim yapılabilir" diye itirazda bulundum. Neticede benim teklifim kabul edildi.
Refik Koraltan mebusların 150 lira aylık aldığını ve 30 kişinin bir arada yattığını sözlerine ekliyor...1970