Tevfik Rüştü Aras "İlk TBMM Üyeleri"


Tevfik Rüştü Aras : Tesadüfen milletvekili seçilmişti. Çünkü daha önce seçilen milletvekili şehit edilmişti...
Eski dış işleri bakanlarından Tevfik Rüştü Aras'ın ilk büyük millet meclisi üyeliğine seçilmesi bir tesadüf eseri olmuş. İstiklal mahkemelerinin ilk başkanı olan Tevfik Rüştü Aras bu olayı şöyle anlattı :
- İstanbul İngilizler tarafından işgal edilince derhal Divanyolu'ndaki muayenehanemi kapatıp Rodos üzerinden Köyceğiz'e geçmiştim. Burada Demirci Mehmet Efe ile birleşip Kütahya çevresindeki dağları tuttuk. Bu sırada Ankara'dan bir telgraf aldım. Atatürk Ankara'da toplanacak büyük millet meclisine Menteşe (Muğla) mebusu olarak intihap edildiğimi bildiriyordu. Ama intihabım bir tesadüf sonucu olmuştu. Şöyle ki, o sırada Muğla'dan intihap edilen Mehmet bey şehit edilmişti. Beni onun yerine aldılar...1970 
Tevfik Rüştü Aras (ortada) cumhuriyetin ilanından bir süre sonra dış işleri bakanı oldu ve bu ödevi İsmet paşanın bütün kabinelerinde sürekli olarak ve Celal Bayar'ın kurduğu kabinede ise bir süre sürdürdü. Türk tarihinde olduğu kadar, dünyada da bu görevde uzun süre kalan bakanlardan birisi oldu. Savaş öncesi yapılan anlaşmaların mimarı oydu.
  

Görevde bulunduğu yıllarda dünya siyaset aleminin renkli simalarından birisiydi Doktor Aras.Mustafa Kemal Atatürk'ün dış işleri bakanı unvanını kazanan Dr. Tevfik Rüştü Aras (ortada) 1934'de İran şahının Türkiyeyi ziyaretinde Atatürk ve Rıza Şah ile birlikte. Bu yakınlaşmada Aras büyük rol oynamıştı.2. Dünya savaşının başlarında Londra'da büyük elçi olan Dr. Aras (sağda) Türkiye'ye gelişinde Haydarpaşa garında Başbakan Şükrü Saracoğlu ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile. Dr. Aras'ın Londra vazifesi onun son siyasi vazifesidir...