Şeyh Ebül Vefa Cami ve Mezarlığı, Vefa


Şeyh Ebu'l Vefa El Konevi
Doğumu Konya - Ölümü İstanbul 1491
Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Muslihiddin el-Hac Mustafa Vefa hazretleri Konya'da doğdu. Tıp ve musiki de dahil olmak üzere eğitim görerek bütün ilimlerde büyük kudret sahibi oldu. Manevi eğitimini ise Sühreverdi tarikatı Zeyniyye kolunun şeyhi Abdüllatif efendiden aldı.
Konya'da irşat faaliyetlerini sürdürürken İstanbul'un fethinin ardından şehrin imar ve irşadı için Fatih Sultan Mehmet Han'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen ulema arasında yer aldı. Günümüzde kendi ismi ile anılan Vefa semtine yerleşti. Fatih Sultan Mehmet cami, medrese, hamam, imaret, çeşme ve hücrelerden oluşan bir külliye inşa ettirerek Ebu'l Vefa hazretlerine hibe ve hediye etmesiyle İstanbul'da irşat faaliyetlerine başladı. Zembilli Ali efendi, Sinan paşa, Bursalı Hocazade, Molla Lütfi gibi pek çok kıymetli yetiştirdi. Türkçe, Arapça ve Farsça birçok risale ve şiirler kaleme aldı.
Büyük alim ve şair Ebu'l Vefa el Konevi hazretleri 1490 yılında vefat etti. Kabri ismiyle anılan caminin avlusunda yer alan türbesinde bulunmaktadır.