Şehzadebaşı CamiiŞehzade camii Şehzadebaşı semtindedir. Kanuni sultan Süleyman tarafından 22 yaşında ölen oğlu şehzade Mehmed'in hatırası için 1543-1548 seneleri arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Cami Sinan'ın ilk anıtsal eserlerinden sayılmaktadır. Külliyesi cami, medrese, imaret, tabhane, fırın ve türbelerden oluşmaktaydı bugün medresesi kız öğrenci yurdu, tabhane ise Vefa lisesinin laboratuvarı olarak kullanılmaktadır... Caminin çevresindeki türbelerde Şehzade Cihangir, Şehzade Mehmed, Rüstem paşanın meşhur çinili türbesi; ayrıca Mimar Ahmet ağa tarafından yapılmış 3. Murad'ın damadı Sadrazam İbrahim paşanın, kızı Hatice sultanın, Şehzade Mehmed'in torunu Fatma sultanın, Destari Mustafa paşanın türbeleri yer almaktadır 2013.