Bazen bir şeyleri oluruna bırakmak


Bazen bir şeyleri oluruna bırakmak onlara sarılmaya, uğraşmaya göre kat kat daha güçlü bir eylemdir...
Eckhart Tolle