Colorado Amerika 1960.


Bir ucundan öbür ucuna kadar Amerika : 150 yıldır sosyologları en çok ilgilendiren konulardan biri de amerikan ailesi oldu. Kimi bunu henüz istikametini bulamamış bir toplum şeklinde tarif ederken, kimi de dünyanın görüp göreceği en mükemmel cemiyet olarak vasıflandırmaktadır. Durum ne olursa olsun bugünkü Amerikan ailesinin en kuvvetli tarafı bu topluluğu meydana getiren fertlerin karşılıklı sevgi ve muhabbetleridir...1960