Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri Camii, Üsküdar

 


Sultanlara sultanlık eden, Sultan Aziz Mahmud Hüdai hazretlerinin türbe girişi

Mahmud Hüdai hz. sandukası

Gönüller sultanı, Celveti piri

Aziz Mahmud Hüdai
Kaddesallahu sirrah
(1541-1628)
Şereflikoçhisar'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Sivrisihar'da geçmiştir. Medrese eğitimi İstanbul'da tamamlamıştır. Edirne, Mısır, Şam ve Bursa'da kadılık ve müderrislik vazifelerinde bulunmuştur. Bursa'da bulunduğu dönemde Üstade hazretlerinin müridi ve halifesi idi. İstanbul'da halka şeyh, sultanlara mürşit oldu. 1628'de Üsküdar'da vefat etti. 
Eserleri, sohbetleri, şiirleri, vaaz ve öğütleri ile padişahtan halka kadar herkesin yol göstericisi oldu.
Hükümdarlık dönemlerinde bulunduğu 8 padişahtan bilhassa sultan üçüncü Murad ve birinci Ahmed'in saygısını kazandı.
Yedisi Türkçe otuz kadar eseri bulunmaktadır. 
Kendisini sevenler için şu duası ünlüdür : 
"Sağlımızda bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde boğulmasın, ahir ömürlerinde fakirlik çekmesinler,imanlarını kurtarmadıkça göçmesin..."