Damat İbrahim Paşa Çeşmesi, Üsküdar - İstanbul.Üsküdar Doğancılar caddesi üzerinde yer alan çeşme, Nevşehirli Damat İbrahim paşa tarafından 1728 tarihinde yaptırılmıştır. Kitabesi şair Rahmi bey tarafından söylenmiştir.

" O taş ı debre işrabeyledim tarihin ey rahmi - Bu ayn ı Asaf İbrahim paşa eyledi icra 1141. "