Defterdar Camii


Eyüp Defterdar cami ve Defterdar Nazlı Mahmud çelebi türbesi 1990 görünümü.