Yeni Valide Külliyesi, Üsküdar - İstanbul
Üsküdar katlı otoparkın üzerinden Gülnuş valide sultan camisine ait görünümler...2013Üstte yer alan fotoğrafla hemen hemen aynı açıdan Cami ve Gülnuş valide sultanın türbesinin yer aldığı Osmanlı dönemine ait bir fotoğraf.(Scutari mosque Sultan)Cami ve önündeki pazara ait bir başka fotoğraf.