Halil Paşa türbesi, Üsküdar - İstanbul.Türbenin 1987 görünümü.  


Türbenin 2013 görünümü.
Türbe Üsküdar ilçesi, Gülfem hatun mahallesinde Aziz Mahmut Efendi sokağı ile Açık Türbe sokağının kesişim noktasında yer almaktadır. 
17. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiş yapının banisi 1609-1629 yılları arasında dört defa Kaptan-ı Derya, iki defada sadrazamlık görevinde bulunmuş olan Halil Paşa'dır. Oldukça harap olan yapı son yıllarda restorasyondan geçmiştir. 
Türbe, sebil ve çeşmeden oluşan yapı meyilli bir arazi üzerinde kesme küfeki taş malzeme ile inşa olmuştur. Arazinin meyilli oluşundan ötürü türbenin altına sebil ve çeşme yerleştirilmiş böylece ilginç bir mimari sergilenmiştir.
Türbenin sağ tarafında daha sonra türbeye bitişik olarak yapılan Halil Paşa'nın oğlu Mahmud bey'in türbesi bulunmaktadır. 
Türbe içinde üç tane kabir vardır. Rivayetlere göre banisi Halil Paşa'nın burada değil hemen yakınındaki Aziz Mahmud Hüdayi hazretleri tekkesinde gömülü olduğu söylenir.