İskender baba türbesi (Kaymakçı tekkesi) ve haziresi, Üsküdar2013 yılında tadilatta bulunan İskender baba türbesi (Kaymakçı tekkesi) ve haziresine ait görünümler...