Kaptan Paşa Cami, Üsküdar - İstanbul1499 inşa tarihli Üsküdar, Kaptan paşa cami. Cami bazı kaynaklara göre dönemin Kaptan-ı Deryalarından Nevşehirli İbrahim paşanın damadı ve Patrona Halil isyanında onunla birlikte öldürülen Kaymak Mustafa paşa tarafından 1720 senesinde yaptırılmıştır. Caminin geçirmiş olduğu yangınlara karşın sağlam kalabilen çinileri için Tekfur sarayının çinileri denmektedir 2013...