Malatyalı İsmail Ağa Camii, Üsküdar - İstanbul.İstanbul Üsküdar'da bulunan Malatyalı İsmail ağa camisinin inşa tarihi küçük levhada 1609 olarak görülmektedir.
Cami Üsküdar ilçesi, Tavaşi Hasan Ağa mahallesinde Şair Naili ve Dönmedolap sokaklarının Gündoğumu caddesi ile kesiştiği köşede yer almaktadır.
Vaktiyle cami, çeşme, hamam, tekke ve cemiyethaneden oluşan yapı topluluğuna daha sonra ayrıca mektep ilave edilmiştir. Cami ve bitişiğindeki çeşme ile caminin kuzeybatısında Gündoğumu caddesi üzerinde yer alan Çifte Hamam (Ağa Hamamı) günümüze ulaşmıştır. 
Caminin karşısında olduğu bilinen tekke, çeşmeyle birlikte yapıldığı anlaşılan cemiyethane ve varlığı bilinen mektep bugün mevcut değildir. 
Caminin banisi Sultan 1. Ahmed'in iç kiler kethüdası olan ve daha sonra Darüssaade ağası olan Malatyalı Derviş İsmail bin Mehmed'dir. Kabrinin kıble önündeki küçük hazirede bulunduğu kitabeli mezar taşından anlaşılmaktadır.