Mimar Sinan Çarşısı (Büyük Hamam) Üsküdar, İstanbul
Bu bina Sultan Murad'ın anası Nurbanu sultan tarafından 1574 - 1583 yılları arasında koca Mimar Sinan'a bir çift hamam olarak yaptırılmıştır bu eser Mimar Sinan'ın yaptığı son hamamdır. Yüz yıllar boyu Üsküdar'ın en büyük ve en meşhur çarşı hamamı olarak işletildi. 1917 senesinde kapatıldıktan sonra mülk sahiplerinin çokluğu mülkün bir an evvel nakde çevrilmesi kaygısı ile binanın içindeki mermerlerinin yıkıcılara verilmesi ile tahribata yol açmış sonrasında hamamın cadde üzerinde bulunan camekan bölümleri istimlak sonucu caddeye dahil edilmiş ve bina adeta harabe halde yok olmak üzereyken mülkiyeti 1932'de Gümülcineli Mehmet Bozkurt'a intikal etmiştir. Mehmet Bozkurt bu eserin hamam olma ihtimali kalmadığını görerek 1962'de çarşıya dönüştürmüştür.. Mihrimah sultan hamamı, iskele hamamı, kulluk hamamı adlarıyla bilinen bu yapı restore edilerek çarşıya dönüştürülmüş eserlerin ikincisidir. Bu hamamda yer alan iki yeşil sütun biri 1940 senesinde sahilde yer alan Şemsi paşa camisinin tadil çalışmaları sırasında caminin medresesi önünde yer alan revaklardan birine yerleştirilmiştir. 2013