Kethuda Çarşı Cami, Kadıköy - İstanbulKadıköy'ün en eski camisi olarak bilinen Kethüda cami yaklaşık 450 yıl kadar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Üzerinde tarih bulunmamaktadır fakat caminin yerinde bir tekke ve bir mescit olduğu Beyazıt kethüdası Mustafa ağa tarafından tahminen 1550 yılında yaptırıldığı bilinmektedir. Kahya anlamına gelen kethüda bu yapının padişahın kahyasına ait olduğunu kanıtlar 1952 senesinde tamir edilip 1983 restorasyonu sonrası minare yapılmıştır...2013