Çankaya İlkokulu Mezunları, Yüksel Menderes


Çankaya'nın Meşhurlar Okulu:  İlkokulda uzun sarı saçları olan bir çocuktu.  Annesi onun alnına düşen perçemini kızlar gibi firkete ile tuttururdu.  Çankaya ilkokulunun küçük Yüksel'i bugün politika alanının önde gelen bir simasıdır. Altta Yüksel Menderes'in beşinci sınıfta iş defterine yapıştırdığı resmi görülmektedir...1970