Kulüp Rakı Kaideleri :


Kulüp Rakı Kaideleri :


Sofrada rakı kadehi hep aynı kalır, değişmez.
 Çünkü kadeh o gecenin ve dahi lezzet i alemin tek şahididir.
Dolar, boşalır, dolar...