Maurice Chevalier 1970.


Yaşına meydan okuyan şöhretlerden biri Maurice Chevalier'dir. Sanatçı 81 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala zinde...1970