Pratik ve Günlük İngilizce.


PRATİK VE GÜNLÜK İNGİLİZCE by Rasim Öztekin

* My mother to be my wife : Anam avradım olsun...!
* Come with ball my brother, come with ball : Topla gel abicim, topla gel !
* Chicken translation : Piliç çevirme...
* Leave the door december : Kapıyı aralık bırak !
 * Where is this waiter who I put ? : Nerede bu kodumun garsonu ?
 * Clean family girl. : Temiz aile kızı.
* Your hand is on the job your eye is on playing.. : Elin işte gözün oynaşta...
* Sensitive meal ball : İçli köfte.
* Urinate quickly satan mixes ! : Acele işe şeytan karışır !
* There is no saturation to her observations : Onun gözlemelerine doyum olmuyor...
* Man dosen't become from you... Senden adam olmaz...!
* Enter the desk : Sıraya gir !
 * Look my ram. I'm Anatolian child, If I put, you sit...! : Bak koçum ben Anadolu çocuğuyum, bir koyarsam oturursun...!
* Air plane out of the fart, say hi to that sweet heart... Osuruktan tayyare, selam söyle o yare...
 * Master ! Do something burning, turning in the middle... : Usta ! Ortaya yanar döner bir şey yapsana...
* Exploded Egypt has escaped to my Bosphorus... : Boğazıma patlamış mısır takıldı...
 * In every job there is a no... : Her işte bir hayır vardır...
* She is a such a mother's eye girl : Çok anasının gözü...